About us

DAUERSTAHL-GESELLSCHAFT Dohle & Co. KG, byla v dnešní forme založena v roce 1930 v Hannoveru. První zápis v obchodním rejstríku byl proveden v roce 1934.

Podnik se po desetiletí zabýval nejen klasickými obchodními záležitostmi, které se týkaly ušlechtilých a namáhaných ocelí, nýbrž i výrobou náhradních dílu a dílu podléhajících rychlému opotrebení pro keramický a hrubokeramický prumysl. Zatímco se v zacátcích darilo proniknout jen na regionální dílcí trhy, vyvíjel se program a nabídka výrobku celostátne smerem k ruzným branžím a velkoodberatelum.

DAUERSTAHL je nyní zastoupena celosvetove a exportuje svou paletu výrobku do více než 30 zemí sveta. S naší pomocí jsou získávány, zpracovány, tvarovány a recyklovány nejruznejší suroviny.

Padly hranice Evropy a svet se každým rokem o trochu zmenšuje. To pro nás znamená nejen soustavnou snahu o “obrat”, nýbrž, a to predevším, o to, být i integrovaným partnerem, který pri vzájemném styku dodržuje nejen mravní hodnoty a normy. Chceme pomocí našich kvalitativne hodnotných výrobku a služeb, jakož i jejich odpovídajícím zprostredkováním vybudovat duveru, která nám umožní, zabývat se predvídavou obchodní politikou a být Vám dlouhodobe kompetentním partnerem.

.